BIP Strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwanie:
 Władze
Dyrekcja
Statut
Regulaminy
Plan Finansowy
Majątek
Przetargi
Oferty pracy
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne
 Informacje ogólne
Czym jest BIP?
 O Arboretum
Kilka słów o nas
Dane teleadresowe
Godziny pracy
Cennik drewna
Pracownicy
Lekcje przyrody
Publikacje naukowe
Projekty Unijne
 Menu użytkowe
Instrukcja obsługi
Redaktorzy bip
 Strona główna
 Rejestr zmian
 Mapa serwisu
 www.bip.gov.pl
 Administracja e-bip

 

Przetargi


Wykonanie ścieżki zdrowia - rewitalizacja dla Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu.
[Dodano dnia: 2018-07-06]
- informacja o wyborze oferty ścieżka zdrowia (22kB) pobierz otwórz
- Ogłoszenie o zamówieniu ścieżka zdrowia (38kB) pobierz otwórz
- Dokumentacja projektowa ścieżka zdrowia (3237kB) pobierz otwórz
- Przedmiar robót - Ścieżka zdrowia (304kB) pobierz otwórz
- SIWZ Ścieżka zdrowia (71kB) pobierz otwórz
- Specyfikacja techniczna - Ścieżka zdrowia (2241kB) pobierz otwórz
- Polityka Środowiskowa - Ścieżka zdrowia (74kB) pobierz otwórz
- Klauzula informacyjna RODO (15kB) pobierz otwórz
- Formularz ofertowy Ścieżka zdrowia (27kB) pobierz otwórz
- Wzór umowy - Ścieżka zdrowia (42kB) pobierz otwórz
- Oświadczenie o nie wykluczeniu i spełn. warunków - Ścieżka zdrowia (18kB) pobierz otwórz
- Mapa sytuacyjna - Ścieżka zdrowia (2660kB) pobierz otwórz
- Informacja dot. grupy kapitałowej - Ścieżka zdrowia (15kB) pobierz otwórz
- Informacja z otwarcia ofert Ścieżka zdrowia (21kB) pobierz otwórz

Budowa platformy widokowej w Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu.
[Dodano dnia: 2018-05-18]
- Dokumentacja tech.I (11242kB) pobierz otwórz
- ogłoszenie o zamówieniu Platforma Widokowa (494kB) pobierz otwórz
- Dokumentacja tech. II (7351kB) pobierz otwórz
- Dokumentacja tech. III (19133kB) pobierz otwórz
- Dokumentacja tech. IV (7866kB) pobierz otwórz
- Dokumentacja tech. V (6961kB) pobierz otwórz
- Dokumentacja tech. VI (4259kB) pobierz otwórz
- Dokumentacja tech. VII (5536kB) pobierz otwórz
- Dokumentacja tech. VIII (1390kB) pobierz otwórz
- Opis techniczny Platforma widokowa (52kB) pobierz otwórz
- Przedmiar robót Platforma Widokowa (40kB) pobierz otwórz
- Przedmiar, przygotowanie terenu Platforma Widokowa (46kB) pobierz otwórz
- SIWZ Platforma Widokowa (632kB) pobierz otwórz
- STWIOR Platforma Widokowa (426kB) pobierz otwórz
- Polityka Środowiskowa Platforma (74kB) pobierz otwórz
- Formularz ofertowy Platforma Widokowa (485kB) pobierz otwórz
- Oświadczenie zał nr 2 Platforma Widokowa (458kB) pobierz otwórz
- Oświadczenie zał. 3 grupa ryzyka Platforma Widokowa (449kB) pobierz otwórz
- Wzór umowy zał. 4 Platforma Widokowa (539kB) pobierz otwórz
- Informacja z otwarcia ofert Platforma Widokowa (438kB) pobierz otwórz
- Informacja o wyborze oferty Platforma (435kB) pobierz otwórz

Budowa platformy widokowej w Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu.
[Dodano dnia: 2018-03-02]
- ogłoszenie o zamówieniu Platforma (493kB) pobierz otwórz
- SIWZ platforma (632kB) pobierz otwórz
- opis techniczny platforma (52kB) pobierz otwórz
- polityka środowiskowa (74kB) pobierz otwórz
- Formularz oferty platforma (485kB) pobierz otwórz
- Oświadczenia platforma (458kB) pobierz otwórz
- informacja grupa kapitałowa (449kB) pobierz otwórz
- Wzór umowy platforma (539kB) pobierz otwórz
- STWIOR (426kB) pobierz otwórz
- przedmiar uproszczony (1511kB) pobierz otwórz
- Dokumentacja techniczna I (11242kB) pobierz otwórz
- Dokumentacja techniczna II (7351kB) pobierz otwórz
- Dokumentacja techniczna III (19133kB) pobierz otwórz
- Dokumentacja techniczna IV (7866kB) pobierz otwórz
- Dokumentacja techniczna V (6961kB) pobierz otwórz
- Dokumentacja techniczna VI (4259kB) pobierz otwórz
- Dokumentacja techniczna VII (5536kB) pobierz otwórz
- Dokumentacja techniczna VIII (1390kB) pobierz otwórz
- Przedmiar robót, przygotowanie terenu (46kB) pobierz otwórz
- Informacja z otwarcia ofert Platforma (437kB) pobierz otwórz
- unieważnienie postępowania (435kB) pobierz otwórz

Rewitalizacja terenu rekreacyjnego w Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu z przystosowaniem do pełnienia funkcji edukacyjnych - edukacyjna ścieżka przyrodnicza " Zielona klasa"
[Dodano dnia: 2017-07-12]
- ogłoszenie o zamówieniu (228kB) pobierz otwórz
- instrukcja dla oferentów (117kB) pobierz otwórz
- formularz oferty (82kB) pobierz otwórz
- wzór umowy (118kB) pobierz otwórz
- mapa terenu (1390kB) pobierz otwórz
- program funkcjonalno-użytkowy (292kB) pobierz otwórz
- karta gwarancyjna (72kB) pobierz otwórz
- Polityka Środowiskowa (106kB) pobierz otwórz
- informacja o dofinansowaniu (207kB) pobierz otwórz
- Informacja o wyborze oferty (118kB) pobierz otwórz

Budowa grodu historycznego z zabudową towarzyszącą- brama główna z basztą oraz częścią ostrokołu
[Dodano dnia: 2014-09-08]
- Budowa Grodu ogłoszenie o zamówieniu (49kB) pobierz otwórz
- SIWZ budowa grodu (134kB) pobierz otwórz
- formularz oferty (29kB) pobierz otwórz
- załącznik nr 2 - oświadczenie (19kB) pobierz otwórz
- załącznik nr 3 - oświadczenie (19kB) pobierz otwórz
- załącznik nr 4 - grupa kapitałowa (31kB) pobierz otwórz
- umowa - załącznik nr 5 (73kB) pobierz otwórz
- przedmiar (38kB) pobierz otwórz
- rysunek 1 (206kB) pobierz otwórz
- rysunek 2 (196kB) pobierz otwórz
- rysunek 3 (79kB) pobierz otwórz
- rysunek 4 (97kB) pobierz otwórz
- specyfikacja - konstrukcje drewniane (89kB) pobierz otwórz
- specyfikacja wymagania ogólne (97kB) pobierz otwórz
- specyfikacja teczniczna (65kB) pobierz otwórz
- Polityka Środowiskowa (74kB) pobierz otwórz
- wybór najkorzystniejszej oferty (46kB) pobierz otwórz

BUDOWA STANOWISKA EDUKACYJNEGO W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA ENERGII ODNAWIALNEJ NA STAWIE SZUWAROWYM NA TERENIE ARBORETUM BRAMY MORAWSKIEJ
[Dodano dnia: 2014-08-25]
- ogłoszenie o zamówieniu energia odnawialna (49kB) pobierz otwórz
- SIWZ energia odnawialna (135kB) pobierz otwórz
- załącznik 1 - oferta energia odnawialna (29kB) pobierz otwórz
- załącznik 4 grupa kapitałowa- en.odnawialna (31kB) pobierz otwórz
- załącznik 3 energia odnawialna (31kB) pobierz otwórz
- załącznik nr 2 - oświadczenie en.odnawialna (32kB) pobierz otwórz
- przedmiar en.odnawialna (867kB) pobierz otwórz
- załącznik 5 umowa - en.odnawialna (83kB) pobierz otwórz
- Polityka Środowiskowa (74kB) pobierz otwórz
- specyfikacja techniczna (47kB) pobierz otwórz
- część rysunkowa (148kB) pobierz otwórz
- dokumentacja techniczna opis (590kB) pobierz otwórz
- informacja o wyborze oferty (44kB) pobierz otwórz

Budowa grodu historycznego z zabudową towarzyszącą- brama główna z basztą oraz częścią ostrokołu
[Dodano dnia: 2014-08-22]
- siwz (134kB) pobierz otwórz
- załącznik nr 2 - oświadczenie (19kB) pobierz otwórz
- załącznik nr 3 - oświadczenie (19kB) pobierz otwórz
- załącznik nr 4 - grupa kapitałowa (31kB) pobierz otwórz
- Polityka Środowiskowa (74kB) pobierz otwórz
- umowa - załącznik nr 5 (73kB) pobierz otwórz
- załącznik nr 1 - oferta (29kB) pobierz otwórz
- ogłoszenie o zamówieniu (49kB) pobierz otwórz
- unieważnienie postepowania (17kB) pobierz otwórz

Zaczarowany Ogród w Arboretum - Budowa alejek na terenie ogrodu.
[Dodano dnia: 2010-10-08]
- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (93kB) pobierz otwórz
- SIWZ (1546kB) pobierz otwórz
- Ogłoszenie o zamówieniu (42kB) pobierz otwórzDrukuj tekst

Wyślij link

Kopiuj tekst

Gdzie jestem?