BIP Strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwanie:
 Władze
Dyrekcja
Statut
Regulaminy
Plan Finansowy
Majątek
Przetargi
Oferty pracy
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne
 Informacje ogólne
Czym jest BIP?
 O Arboretum
Kilka słów o nas
Dane teleadresowe
Godziny pracy
Cennik drewna
Pracownicy
Lekcje przyrody
Publikacje naukowe
Projekty Unijne
 Menu użytkowe
Instrukcja obsługi
Redaktorzy bip
 Strona główna
 Rejestr zmian
 Mapa serwisu
 www.bip.gov.pl
 Administracja e-bip


Ścieżka Dendrologiczna


Ścieżka Dendrologiczna- czyli rozpoznajemy drzewa i krzewy rodzime i obcego pochodzenia.

Trasa ścieżki dendrologicznej prowadzi przez liczne jary, strome wzniesienia, malownicze strumyki, podmokłe zarośla. Na stosunkowo małym obszarze można zaobserwować dużą różnorodność zbiorowiskleśnych, cechujących się odmiennym składem gatunkowym. Oprócz roślinności typowej dla boru, takiej jak: modrzew, sosna i świerk, występują zespoły lasów liściastych z takimi gatunkami jak: dęby, graby, lipy, jesiony, klony, buki, wierzby, brzozy i wiązy.
Licznie reprezentowane są także krzewy czeremchy, kaliny, leszczyny, derenia, trzmieliny, bzu czarnego, tarniny i jeżyny.
Przechadzając się ścieżką spotykamy gatunki drzew obcego pochodzenia, wśród których wyróżniamy klon srebrzysty, kasztanowiec krwisty, kasztanowiec biały, dąb czerwony oraz robinię akacjową.
Ponadto występują tutaj nierodzime gatunki krzewów takich jak: tawułowiec kalinolistny i czeremcha amerykańska.

Osoba publikująca: Mariola Figurniak, Tel: 032 415 44 05 , [email protected]
Odsłon: 3272
Data dodania: 2006-02-14 10:35
Ostatnia modyfikacja: brak modyfikacji


Drukuj tekst

Wyślij link

Kopiuj tekst

Gdzie jestem?