BIP Strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwanie:
 Władze
Dyrekcja
Statut
Regulaminy
Plan Finansowy
Majątek
Przetargi
Oferty pracy
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne
 Informacje ogólne
Czym jest BIP?
 O Arboretum
Kilka słów o nas
Dane teleadresowe
Godziny pracy
Cennik drewna
Pracownicy
Lekcje przyrody
Publikacje naukowe
Projekty Unijne
 Menu użytkowe
Instrukcja obsługi
Redaktorzy bip
 Strona główna
 Rejestr zmian
 Mapa serwisu
 www.bip.gov.pl
 Administracja e-bip

Władze
 Dyrekcja
 Statut
       Statut
 Regulamin organizacyjny
       Regulamin organizacyjny 02.2019
 Plan Finansowy
       Na rok 2007
       Plan finansowy na 2011 r.
       Plan finansowy na 2012 r.
       Plan finansowy na 2017
       Plan finansowy na 2010 r.
       Plan finansowy na 2013 r.
       Plan finansowy na 2014 r.
       Plan finansowy na 2015 r.
       Plan finansowy na 2016 r.
       Plan finansowy na 2018 r.
       plan finansowy na 2019r.
       sprawozadnie za 2010 r.
       Sprawozdanie za 2009 r.
       Sprawozdanie za 2008 r.
       sprawozdanie za 2011 r.
       Sprawozdanie za 2013 r.
       Sprawozdanie za 2014 r.
       Sprawozdanie za 2015 r.
       Sprawozdanie za 2016 r.
       Sprawozdanie za 2017r.
       Sprawozdanie za 2018r.
 Majątek
       mienie
       mienie 2010 r.
       mienie 2011 r.
       mienie 2012 r.
       mienie 2013 r.
       mienie 2014 r.
       mienie 2015 r.
       mienie 2016 r.
       mienie 2017 r.
 Przetargi
        Budowa grodu historycznego z zabudową towarzyszącą- brama główna z basztą oraz częścią ostrokołu
             dokumentacja projektowa
        Budowa grodu historycznego z zabudową towarzyszącą- brama główna z basztą oraz częścią ostrokołu
       Budowa platformy widokowej w Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu.
       Budowa platformy widokowej w Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu.
       BUDOWA STANOWISKA EDUKACYJNEGO W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA ENERGII ODNAWIALNEJ NA STAWIE SZUWAROWYM NA TERENIE ARBORETUM BRAMY MORAWSKIEJ
       Rewitalizacja terenu rekreacyjnego w Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu z przystosowaniem do pełnienia funkcji edukacyjnych - edukacyjna ścieżka przyrodnicza " Zielona klasa"
       Wykonanie ścieżki zdrowia - rewitalizacja dla Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu.
       Zaczarowany Ogród w Arboretum - Budowa alejek na terenie ogrodu.
 Oferty pracy
       Nabór na stanowisko specjalista ds. kolekcji roślinnych - nabór do 15.02.2016r.
 Kontrole zewnętrzne
       2007 r.
       2008 r.
       2009 r.
       2010 r.
       2011 r.
       2012 R.
       2013 r.
       2014 r.
       2015 r.
       2016 r.
       2017 r.
       2018 r.
       2018 r.
 Kontrole wewnętrzne
       2007 r.
       2008 r.
       2009 r.
       2010 r.
       2011 r.
       2012 R.
       2013 r.
       2014 r.
       2015 r.
       2016 r.
       2017 r.
       2018 r.
Informacje ogólne
 Czym jest BIP?
O Arboretum
 Kilka słów o nas
       Kolekcje
       Sport i rekreacja na terenie Arboretum
       Stawy
       Ścieżka Dendrologiczna
       Ścieżka Ekologiczna- Dydaktyczna
       Uwarunkowania historyczno-środowiskowe
       Zaczarowany Ogród
 Dane teleadresowe
 Godziny pracy
 Cennik drewna
       Cennik drewna 2018 r.
 Pracownicy
 Lekcje przyrody
 Publikacje naukowe
 Projekty Unijne
Menu przedmiotowe
Menu użytkowe
 Instrukcja obsługi
Menu przedmiotowe

Drukuj tekst

Wyślij link

Kopiuj tekst

Gdzie jestem?