Przetargi /Przetargi ----------------------------------------------------------------------- Osoba publikująca: , Tel. Ważne od: brak do brak Ostatnia modyfikacja: brak -----------------------------------------------------------------------
Rewitalizacja terenu rekreacyjnego w Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu z przystosowaniem do pełnienia funkcji edukacyjnych - edukacyjna ścieżka przyrodnicza " Zielona klasa"
[Dodano dnia: 2017-07-12]
- ogłoszenie o zamówieniu (228kB) pobierz otwórz
- instrukcja dla oferentów (117kB) pobierz otwórz
- formularz oferty (82kB) pobierz otwórz
- wzór umowy (118kB) pobierz otwórz
- mapa terenu (1390kB) pobierz otwórz
- program funkcjonalno-użytkowy (292kB) pobierz otwórz
- karta gwarancyjna (72kB) pobierz otwórz
- Polityka Środowiskowa (106kB) pobierz otwórz
- informacja o dofinansowaniu (207kB) pobierz otwórz
- Informacja o wyborze oferty (118kB) pobierz otwórz

Budowa grodu historycznego z zabudową towarzyszącą- brama główna z basztą oraz częścią ostrokołu
[Dodano dnia: 2014-09-08]
- Budowa Grodu ogłoszenie o zamówieniu (49kB) pobierz otwórz
- SIWZ budowa grodu (134kB) pobierz otwórz
- formularz oferty (29kB) pobierz otwórz
- załącznik nr 2 - oświadczenie (19kB) pobierz otwórz
- załącznik nr 3 - oświadczenie (19kB) pobierz otwórz
- załącznik nr 4 - grupa kapitałowa (31kB) pobierz otwórz
- umowa - załącznik nr 5 (73kB) pobierz otwórz
- przedmiar (38kB) pobierz otwórz
- rysunek 1 (206kB) pobierz otwórz
- rysunek 2 (196kB) pobierz otwórz
- rysunek 3 (79kB) pobierz otwórz
- rysunek 4 (97kB) pobierz otwórz
- specyfikacja - konstrukcje drewniane (89kB) pobierz otwórz
- specyfikacja wymagania ogólne (97kB) pobierz otwórz
- specyfikacja teczniczna (65kB) pobierz otwórz
- Polityka Środowiskowa (74kB) pobierz otwórz
- wybór najkorzystniejszej oferty (46kB) pobierz otwórz

BUDOWA STANOWISKA EDUKACYJNEGO W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA ENERGII ODNAWIALNEJ NA STAWIE SZUWAROWYM NA TERENIE ARBORETUM BRAMY MORAWSKIEJ
[Dodano dnia: 2014-08-25]
- ogłoszenie o zamówieniu energia odnawialna (49kB) pobierz otwórz
- SIWZ energia odnawialna (135kB) pobierz otwórz
- załącznik 1 - oferta energia odnawialna (29kB) pobierz otwórz
- załącznik 4 grupa kapitałowa- en.odnawialna (31kB) pobierz otwórz
- załącznik 3 energia odnawialna (31kB) pobierz otwórz
- załącznik nr 2 - oświadczenie en.odnawialna (32kB) pobierz otwórz
- przedmiar en.odnawialna (867kB) pobierz otwórz
- załącznik 5 umowa - en.odnawialna (83kB) pobierz otwórz
- Polityka Środowiskowa (74kB) pobierz otwórz
- specyfikacja techniczna (47kB) pobierz otwórz
- część rysunkowa (148kB) pobierz otwórz
- dokumentacja techniczna opis (590kB) pobierz otwórz
- informacja o wyborze oferty (44kB) pobierz otwórz

Budowa grodu historycznego z zabudową towarzyszącą- brama główna z basztą oraz częścią ostrokołu
[Dodano dnia: 2014-08-22]
- siwz (134kB) pobierz otwórz
- załącznik nr 2 - oświadczenie (19kB) pobierz otwórz
- załącznik nr 3 - oświadczenie (19kB) pobierz otwórz
- załącznik nr 4 - grupa kapitałowa (31kB) pobierz otwórz
- Polityka Środowiskowa (74kB) pobierz otwórz
- umowa - załącznik nr 5 (73kB) pobierz otwórz
- załącznik nr 1 - oferta (29kB) pobierz otwórz
- ogłoszenie o zamówieniu (49kB) pobierz otwórz
- unieważnienie postepowania (17kB) pobierz otwórz

Zaczarowany Ogród w Arboretum - Budowa alejek na terenie ogrodu.
[Dodano dnia: 2010-10-08]
- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (93kB) pobierz otwórz
- SIWZ (1546kB) pobierz otwórz
- Ogłoszenie o zamówieniu (42kB) pobierz otwórz